ZÁCHRANA DÁT

Služba ochrany a analýzy vašej digitálnej stopy. Forenzné získanie a analýza dát sa pohybuje od obnovy jednoduchej informácie až po rozsiahle analýzy z počítačového vybavenia.

ZÁCHRANA

Jednoduchá záchrana dát (napr. Fotografií, dokumentov, účtovníctva a pod.) Z poškodených alebo nefunkčných počítačov, notebookov a iných médií.

ANALÝZA

Analýza a identifikácia dát vrátane auditu a výsledných protokolov. Kombinujeme silu niekoľkých overených forenzných nástrojov. Online aj offline identifikácie.

TECHNIKA

Dodávame výpočtovú techniku vrátane softvéru pre forenzné skúmanie a vedu. Ide o technologicky najvýkonnejšie počítače.

Vaše digitálne stopy
sú u nás v bezpečí

Pre verejný aj podnikateľský sektor je k dispozícii trezor pre uchovanie digitálnych dát. Dáta sú dostupné v otvorenej sieti internet len za predpokladu bezpečnostnej previerky užívateľa, inak sú uložené dáta nedostupné.

OI

OIOIOIO

Príjem zákaziek na NON-STOP tel. čísle

► Telefónné číslo zobrazíte po prihlásení

® Halló IT - Copyright 2020 webmario* Všetky práva vrátane práv na duševné vlastníctvo sú vyhradené. Technické údaje sa môžu zmeniť. Možnosť dodania závisí od dostupnosti. Všetka zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a správnosť údajov a ilustrácií sú vylúčená. Označenia použité môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušného výrobcu a ich použitie tretími stranami môže byť porušením práv vlastníka. WM
M