Reprezentant / obchodník v IT

Staň sa posilou

Baví ťa obchod, rád (a) komunikuješ?
Si aktívny, máš rád (a) rýchle tempo a organizovanie je tvoja silná stránka? Vieš rýchlo reagovať a chceš priestor pre vlastnú realizáciu v dynamickom prostredí? Ponúkame aktuálnú pozíciu s novou značkou pre slovenský a český trh.

Náplň činnosti

Starostlivosť o obchodné záležitosti od vyhľadania a prijatie dopytu od klienta po spracovaní obchodné ponuky. predaj produktu portfólia podľa potrieb klientom. Príprava podkladov do výberových konaní, tvorba obchodných ponúk a klientskych zmlúv, komunikácia so zákazníkmi a partnermi spoločnosti.

Tvoj profil

Záujem o techniku a chuť porozumieť technológiám a našim produktom. Zákaznícky a obchodne orientovaný prístup. Vysoká miera samostatnosti
veľmi dobrý ústny a písaný prejav.

Ponúkame

Čo nevieš, radi Ťa naučíme.
Máme zaujímavé finančné ohodnotenie s pružnou pracovnou dobou, ako homeoffice alebo formou spolupráce na HPP alebo ako SZČO.

Benefity

Vlastné pracovisko s parkovaním. Cestovné, diéty, stravovanie, kurzy a školenia. Pracovný telefón, notebook, materiály pre podporu predaja. Príspevky podľa spoločnej dohody.

zázemie

Stabilná slovensko – česká firma s individuálnym prístupom. Zaručený rast v kvalifikácií vrátane študijných certifikátov znalosti v odbore forenzného získavania dát a Otvorenej informatiky.

obchod@webmario.sk
info@webmario.sk

Zoznámte sa

Počítačová technika

Počítačová technika pod vlastnou výrobnou značkou a servisným zázemím včetne príslušenstva, ako sú kancelárske multifunkčné kopírovacie stroje a tlačiarne.

Software

Autorizovaný predaj a podpora operačného systému, kancelárských aplikácií a antivirového programu pre počítačovú a Smart techniku.

® Halló IT - Copyright 2023 webmario* Všetky práva vrátane práv na duševné vlastníctvo sú vyhradené. Technické údaje sa môžu zmeniť. Možnosť dodania závisí od dostupnosti. Všetka zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a správnosť údajov a ilustrácií sú vylúčená. Označenia použité môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušného výrobcu a ich použitie tretími stranami môže byť porušením práv vlastníka. WM
M