Ak ste užívateľ s malým podnikaním, môžete mať nárok na osobitné služby a ďalšie výhody.

Vyberte si z našej triedy TIA LX alebo TIA LX Pro.
Sme tu, aby sme pomohli. Kontaktujte nás


Intel Core i5 4,1 GHz turbo 4,8GHz
6.jadrový procesor, 12 MB Cache, 1TB úložisko,
16GB DDR4, 450W ATX 12V

Intel Core i9 2,8GHz, turbo 5,2GHz
10.jadrový procesor, 20 MB Cache, 1TB úložisko,
16GB DDR4, 450W ATX 12V

TIA LX

TIA LX Pro

Intel Core i5 4,1 GHz turbo 4,8GHz
6.jadrový desiatej generácie
16 GB 2933MHz RAM DDR4, možnosť objednať až 128 GB
1TB SSD M.2 úložisko
Chipset B460 LGA
450W ATX 12V
Intel UHD Graphics 630
Bluetooth, Gigabit Ethernet
WIFI 802.11a/b/g/n/ac

Veža od 150.00 € / za mesiac alebo 850.00 €
Naučte se platit mesačne s 0% RPSN pomocou programu webmario Card

Intel Core i9 2.8 GHz turbo 5,2GHz
10.jadrový desiatej generácie
16 GB 2933MHz RAM DDR4, možnosť objednať až 128 GB
1TB SSD M.2 úložisko
Chipset B460 LGA
450W ATX 12V
GeForce GTX 1660 6GB DDR6
Bluetooth, Gigabit Ethernet
WIFI 802.11a/b/g/n/ac

Veža od 190.00 € / za mesiac alebo 1090.00 €
Naučte se platit mesačne s 0% RPSN pomocou programu webmario Card

® Halló IT - Copyright 2023 webmario* Všetky práva vrátane práv na duševné vlastníctvo sú vyhradené. Technické údaje sa môžu zmeniť. Možnosť dodania závisí od dostupnosti. Všetka zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a správnosť údajov a ilustrácií sú vylúčená. Označenia použité môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušného výrobcu a ich použitie tretími stranami môže byť porušením práv vlastníka. WM
M