Tvoríme webové prezentácie
Jednostránkové moderné alebo rozsiahle e-shopy
 

STRÁNKY PRE WEB I DO MOBILU

Bez hostingu u nás

70€

Nasadenie redakčného systému a grafické šablóny na webhosting, zaškolenie v redakčnom systéme

265€

Integrácia redakčného systému a šablón na webhosting, naplnenie do 5 podstránok podľa materiálov od klienta vrátane zvolených funkcií a korekcie obsahu podľa možností

490€

Nasadenie redakčného systému a grafické šablóny na webhosting, naplnenie do 10 podstránok podľa materiálov od klienta vrátane zvolených funkcií, korekcia obsahu podľa pripomienok.

19€

Úpravy existujúcich šablón alebo tvorenie nových vrátane SEO, mailingu a ďalších individuálnych služieb v hodinovej sadzbe.

STRÁNKY PRE WEB I DO MOBILU

Pokiaľ máte doménu a hosting u nás

35€

Nasadenie redakčného systému a grafické šablóny na webhosting, zaškolenie v redakčnom systéme

70€

Integrácia redakčného systému a šablón na webhosting, naplnenie do 5 podstránok podľa materiálov od klienta vrátane zvolených funkcií a korekcie obsahu podľa možností

190€

Nasadenie redakčného systému a grafické šablóny na webhosting, naplnenie do 10 podstránok podľa materiálov od klienta vrátane zvolených funkcií, korekcia obsahu podľa pripomienok.

10€

Úpravy existujúcich šablón alebo tvorenie nových vrátane SEO, mailingu a ďalších individuálnych služieb v hodinovej sadzbe.

Ježkovy voči
povedia vždy najviac

Žiadne preťažené stránky miliardami informácií. Grafický návrh s jednoduchosťou a precíznym prevedením na základe skúseností z dejin aj súčasného moderného štýlu rýchle doby.
Ako to len robíte, že to stále vyzerá tak skvelo.

S chuťou
a nápadom
mayo

Aký druh stránok si zákazníci u nás objednávajú ?

Jednostránková firemná prezentácia

Jednostránková prezentácia + SEO zviditeľnenie pre internetové vyhľadávače

Prezentácia vrátane e-shopu s vlastným produktom + SEO

Viacstránková prezentácia vrátane audio-video galérie

Vaša predstavivosť je naša kreativita

® Halló IT - Copyright 2023 webmario* Všetky práva vrátane práv na duševné vlastníctvo sú vyhradené. Technické údaje sa môžu zmeniť. Možnosť dodania závisí od dostupnosti. Všetka zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a správnosť údajov a ilustrácií sú vylúčená. Označenia použité môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušného výrobcu a ich použitie tretími stranami môže byť porušením práv vlastníka. WM
M