Address card

Orientácia v spoločnosti

Webmario * je výrobcom elektroniky a poskytovateľom predajných a popredajných služieb. Spoločnosť bola založená na začiatku roka 2017. Jej 10-ročný vývoj pred založením prinieslo na trh vlastný inovatívny produkt a riešenia užívateľskej a priemyselnej počítačovej techniky, softvéru a služieb digitálnych technológií.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Sídlo sa nachádza v budove severozápadným smerom od centra mesta. Výstup z metra na trase stanice Dejvická pri Víťaznom námestí.

Technická 2, 166 27 Praha 6

ICT CENTRÁ

Výrobné pracovisko a prevádzkarne služieb a predaja. predajne vrátane príjmu servisných opráv výpočtovej a kancelárskej techniky.

Zbynická 584, 153 00 Praha 5, mapa
Technická 2, 166 27 Praha 6, mapa

SKLADY

V závislosti od rozsahu dodávok, typu ponúkaných produktov a územného rozsahu vykonávaného predaja existujú sklady v prímestských oblastiach:

Nová Dubnica SK – Prievidza SK
Praha CZ
Ako nás kontaktovať? V predajniach môžete nakúpiť hardvér a softvér i doplnky iných výrobcov. Ak chcete nakúpiť telefonicky, zavolajte nám číslo. Linka je v prevádzke od pondelka do piatku v čase od 8 do 17 hodín alebo nám napíšte nám e-mail: info@webmario.sk
+421 904 564 168
+420 222 761 014
Ako nakúpiť? - Ak ste firemné či profesionálny užívateľ, študent, učiteľ alebo iný profesionál v školstve alebo domáci používateľ navštívte e-shop webmario.online alebo si dohodnite schôdzku od pondelka do piatku v čase od 9 do 17 hodín alebo nám napíšte e-mail: info@webmario.sk
+421 904 564 168
+420 222 761 044
Webmario* poskytuje na špeciálnom pracovisku služby v oblasti DTP inteligentného grafického štúdia na výrobu propagačných a iných materiálov. Webové rozhranie pre verejné i firemné prostredie nájdete na www.ABCTISK.cz
+421 904 564 168
+420 222 761 014
Každá z výberových produktových radov počítačovej techniky sa zameriava na konkrétne typy užívateľov a v rôznych konfiguráciách. Ide o efektívny spôsob, ako môžeme našim zákazníkom ponúknuť ideálne produkty pre úlohy, ktoré potrebujú riešiť.
+421 904 564 168
+420 222 761 044

Vývoj a služby sú strategickým cieľom spoločnosti webmario stať sa popredným poskytovateľom pokročilých produktov a integrovaných riešení založených na špičkovej technológii.

Webmario * Technology ponúka kompletné portfólio IT produktov, riešení a služieb ako v podnikovej tak v domácej sfére. Sme výrobcom domácich počítačov, pracovných staníc, dátových serverov platforiem Windows a UNIX. Zákazníkom poskytujeme služby návrhu, poradenstvo, dodávky výpočtovej a kancelárskej techniky až po následnú prevádzku, údržbu a servis.
® webmario.cz
Manager
Skúsenosti a znalosti spoločnosti v odbore výroby počítačovej elektroniky, forenznom získavaním a analýzou dát z digitálnych médií radí webmario * na profesionálnej odbornosť v oblasti Otvorenej Informatiky.
® webmario.com
Manager

Užite si našu podporu

Spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 05740975, spoločnosť je zapísaná Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 269886. Služby od poradenstva, dodávok a prenájmov až po následný prevádzku a servis. webmario* technology solutions: Unfinished, Tour: 1, 2, 3, 4

® Halló IT - Copyright 2020 webmario* Všetky práva vrátane práv na duševné vlastníctvo sú vyhradené. Technické údaje sa môžu zmeniť. Možnosť dodania závisí od dostupnosti. Všetka zodpovednosť za úplnosť, aktuálnosť a správnosť údajov a ilustrácií sú vylúčená. Označenia použité môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušného výrobcu a ich použitie tretími stranami môže byť porušením práv vlastníka. WM
M